IQ Option เข้าสู่ระบบ - IQ Trading Thailand - IQ Trading ประเทศไทย

วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option


วิธีเข้าสู่ระบบ IQ Option

จะเข้าสู่ระบบบัญชี IQ Option ได้อย่างไร?

  1. ไปที่แอป IQ Option บนมือถือหรือเว็บไซต์
  2. คลิกที่ “ เข้าสู่ระบบ
  3. ป้อนอีเมลและรหัสผ่านของ คุณ
  4. คลิกที่ปุ่มสีเขียว “ เข้าสู่ระบบ
  5. หากคุณลืมอีเมลคุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ “ Google ” หรือ “ Facebook
  6. หากคุณลืมรหัสผ่านให้คลิกที่ “ ลืมรหัสผ่าน

คลิก "เข้าสู่ระบบ" แบบฟอร์มลงชื่อเข้าใช้จะปรากฏขึ้น
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่คุณลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณด้วย และคลิก "เข้าสู่ระบบ"
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
หลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จ คุณจะเห็นหน้าด้านล่างและคลิก "ซื้อขายทันที" เพื่อเริ่มการซื้อขาย
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
ตอนนี้คุณสามารถเริ่มซื้อขายได้แล้ว คุณมีเงิน $10,000 ในบัญชีทดลอง คุณสามารถซื้อขายในบัญชีจริงได้หลังจากฝากเงิน
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option


จะเข้าสู่ระบบ IQ Option โดยใช้ Facebook ได้อย่างไร

คุณยังสามารถเข้าสู่เว็บไซต์โดยใช้บัญชี Facebook ส่วนตัวของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม Facebook

1. คลิกที่ปุ่ม Facebook
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
2. หน้าต่างเข้าสู่ระบบ Facebook จะเปิดขึ้น ซึ่งคุณจะต้องป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ลงทะเบียนใน Facebook

3. ป้อนรหัสผ่านจากบัญชี Facebook ของคุณ

4. คลิก "เข้าสู่ระบบ"
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
เมื่อคุณ เมื่อคลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” IQ Option จะขอเข้าถึง: ชื่อและรูปโปรไฟล์และที่อยู่อีเมลของคุณ คลิกดำเนินการต่อ...
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
หลังจากนั้นคุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังแพลตฟอร์ม IQ Option โดยอัตโนมัติ


จะลงชื่อเข้าใช้ IQ Option โดยใช้ Google ได้อย่างไร

1. สำหรับการอนุญาตผ่านบัญชี Google ของคุณ คุณต้องคลิกที่ปุ่ม Google
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
2. จากนั้น ในหน้าต่างใหม่ที่เปิดขึ้น ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลของคุณ แล้วคลิก “ถัดไป” ระบบจะเปิดหน้าต่างให้คุณป้อนรหัสผ่านสำหรับบัญชี Google ของคุณ
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
3. จากนั้นป้อนรหัสผ่านสำหรับบัญชี Google ของคุณแล้วคลิก “ถัดไป”
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
หลังจากนั้น ทำตามคำแนะนำที่ส่งจากบริการไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ คุณจะเข้าสู่บัญชี IQ Option ส่วนตัวของคุณ

การกู้คืนรหัสผ่านจากบัญชี IQ Option

ไม่ต้องกังวลหากคุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มได้ คุณอาจแค่ป้อนรหัสผ่านผิด คุณสามารถคิดใหม่ได้

หากคุณใช้เวอร์ชันเว็บ

ให้คลิกลิงก์ "ลืมรหัสผ่าน"
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
จากนั้น ระบบจะเปิดหน้าต่างที่คุณจะถูกขอให้กู้คืนรหัสผ่านสำหรับบัญชี IQ Option ของคุณ คุณต้องระบุที่อยู่อีเมลที่เหมาะสมให้กับระบบและคลิก "ส่ง" วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
การแจ้งเตือนจะเปิดขึ้นว่ามีการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลนี้เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
นอกจากนี้ ในจดหมายในอีเมลของคุณ คุณจะได้รับข้อเสนอให้เปลี่ยนรหัสผ่าน คลิกที่ «รีเซ็ตรหัสผ่าน»
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
ลิงก์จากอีเมลจะนำคุณไปยังส่วนพิเศษบนเว็บไซต์ IQ Option ป้อนรหัสผ่านใหม่ของคุณที่นี่สองครั้งแล้วคลิกปุ่ม "ยืนยัน"
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
หลังจากป้อน "รหัสผ่าน" และ "ยืนยันรหัสผ่าน" ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งว่าเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จแล้ว
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
แค่นั้นแหละ! ตอนนี้คุณสามารถเข้าสู่แพลตฟอร์ม IQ Option โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่ของคุณ

หากคุณใช้แอปพลิเคชันมือถือ

ในการดำเนินการดังกล่าว ให้คลิกที่ลิงก์ "รีเซ็ต"
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
ในหน้าต่างใหม่ ให้ป้อนอีเมลที่คุณใช้ระหว่างลงชื่อสมัครใช้ แล้วคลิกปุ่ม "ส่ง" จากนั้นทำตามขั้นตอนที่เหลือเช่นเดียวกับเว็บแอป
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option


เข้าสู่ระบบบน IQ Option Mobile Web Version

หากคุณต้องการซื้อขายบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย IQ Option เวอร์ชันเว็บบนมือถือ คุณสามารถทำได้โดยง่าย ในขั้นต้น ให้เปิดเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์มือถือของคุณ หลังจากนั้น ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของโบรกเกอร์
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
ป้อนอีเมลและรหัสผ่านของคุณ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจะพบหน้าดังภาพด้านล่างและคลิกที่ไอคอน "คน"
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
คลิก "ซื้อขายทันที" เพื่อเริ่มการซื้อขาย
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
อยู่นี่ไง! ตอนนี้คุณสามารถซื้อขายจากแพลตฟอร์มเวอร์ชันเว็บบนมือถือได้แล้ว เวอร์ชันเว็บมือถือของแพลตฟอร์มการซื้อขายนั้นเหมือนกับเวอร์ชันเว็บทั่วไปทุกประการ ดังนั้นจะไม่มีปัญหาใด ๆ ในการซื้อขายและการโอนเงิน คุณมีเงิน $10,000 ในบัญชีทดลองเพื่อซื้อขายบนแพลตฟอร์ม
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option

จะลงชื่อเข้าใช้แอป IQ Option iOS ได้อย่างไร

การเข้าสู่ระบบบนแพลตฟอร์มมือถือ iOS นั้นคล้ายกับการเข้าสู่ระบบบนเว็บแอป IQ Option สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน App Store บนอุปกรณ์ของคุณ หรือคลิกที่นี่ เพียงค้นหาแอพ “IQ Option - โบรกเกอร์ FX” แล้วคลิก «GET» เพื่อติดตั้งบน iPhone หรือ iPad ของคุณ
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
หลังจากติดตั้งและเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ระบบแอพมือถือ IQ Option iOS โดยใช้อีเมล, Facebook, Google หรือ Apple ID ของคุณ คุณเพียงแค่ต้องเลือกตัวเลือก "เข้าสู่ระบบ"
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
ป้อนอีเมลและรหัสผ่านของคุณ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
คุณมีเงิน $10,000 ในบัญชีทดลองเพื่อซื้อขายบนแพลตฟอร์ม
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option


จะลงชื่อเข้าใช้แอพ IQ Option Android ได้อย่างไร?

คุณต้องไปที่ Google Play Store และค้นหา "IQ Option - Online Investing Platform" เพื่อหาแอปนี้หรือคลิกที่ นี่
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
หลังจากติดตั้งและเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ระบบแอปมือถือ IQ Option Android โดยใช้อีเมล บัญชี Facebook หรือ Google ของคุณ

ทำตามขั้นตอนเดียวกันกับบนอุปกรณ์ iOS เลือกตัวเลือก “เข้าสู่ระบบ”
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
ป้อนอีเมลและรหัสผ่านของคุณ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
ตอนนี้คุณมีเงิน $10,000 ในบัญชีทดลองเพื่อซื้อขายบนแพลตฟอร์ม
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option


คำถามที่พบบ่อย (FAQ)


ฉันลืมอีเมลจากบัญชี IQ Option

หากคุณลืมอีเมล คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook หรือ Gmail

หากคุณยังไม่ได้สร้างบัญชีเหล่านี้ คุณสามารถสร้างได้เมื่อลงทะเบียนบนเว็บไซต์ IQ Option ในกรณีที่รุนแรง หากคุณลืมอีเมลและไม่สามารถเข้าสู่ระบบผ่าน Google และ Facebook ได้ คุณต้องติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุน


ฉันจะออกจากระบบบัญชีของฉันได้อย่างไร?

หากต้องการออกจากระบบบัญชีของคุณ ให้ไปที่หน้าหลักและเลื่อนหน้าลงมา คลิกปุ่มออกจากระบบและคุณจะออกจากระบบ


ฉันควรทำอย่างไรหากฉันไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีของฉันได้?

- หากคุณเห็นข้อความ "เกินขีดจำกัดการเข้าสู่ระบบ" แสดงว่าคุณป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้องหลายครั้งติดต่อกัน โปรดรอสักครู่ก่อนลองเข้าสู่ระบบอีกครั้ง หากคุณไม่แน่ใจว่ารหัสผ่านของคุณถูกต้องหรือไม่ ให้ใช้ตัวเลือก "ลืมรหัสผ่าน" ในหน้าเข้าสู่ระบบ IQ Option ระบบจะส่งคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีกู้คืนรหัสผ่านของคุณไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม

- หากคุณลงทะเบียนผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก คุณต้องสร้างรหัสผ่านโดยใช้เวอร์ชันเว็บเพื่อเข้าถึงแอปเดสก์ท็อป คุณสามารถสร้างรหัสผ่านได้โดยใช้ตัวเลือก "ลืมรหัสผ่าน" ในหน้าเข้าสู่ระบบ IQ Option คุณต้องระบุอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณ ลิงก์กู้คืนรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลนั้น หลังจากเสร็จสิ้น คุณจะสามารถลงชื่อเข้าใช้แอปเดสก์ท็อปโดยใช้อีเมลนี้และรหัสผ่านใหม่

- หากคุณลืมรหัสผ่าน ให้ใช้ตัวเลือก "ลืมรหัสผ่าน" ในหน้าเข้าสู่ระบบ IQ Option ระบบจะส่งคำแนะนำในการกู้คืนรหัสผ่านของคุณไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม


ฉันจะเปลี่ยนสกุลเงินในบัญชีของฉันได้อย่างไร?

สกุลเงินของบัญชีถูกตั้งค่าระหว่างการพยายามฝากเงินครั้งแรก ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ดอลลาร์สหรัฐในการฝากเงินครั้งแรก สกุลเงินในบัญชีของคุณจะเป็นดอลลาร์สหรัฐ การฝากเงินครั้งแรกของคุณมีบทบาทสำคัญ เพราะเมื่อคุณทำการฝากเงินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนสกุลเงินได้

หากคุณไม่ทราบกฎนี้ ทางเลือกเดียวคือเปิดบัญชีใหม่และฝากเงินด้วยสกุลเงินที่คุณต้องการใช้ โปรดจำไว้ว่าเมื่อคุณสร้างบัญชีใหม่ คุณต้องบล็อกบัญชีก่อนหน้าหลังจากถอนเงินของคุณ

วิธีแลกเปลี่ยนไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option

สินทรัพย์คืออะไร?

สินทรัพย์เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการซื้อขาย การซื้อขายทั้งหมดขึ้นอยู่กับไดนามิกราคาของสินทรัพย์ที่เลือก

ในการเลือกสินทรัพย์ที่คุณต้องการเทรด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. คลิกที่ส่วนสินทรัพย์ที่ด้านบนของแพลตฟอร์มเพื่อดูว่ามีสินทรัพย์ใดบ้าง
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
2. คุณสามารถซื้อขายสินทรัพย์หลายรายการพร้อมกันได้ คลิกที่ปุ่ม “+” จากส่วนเนื้อหา สินทรัพย์ที่คุณเลือกจะเพิ่มขึ้น
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option


วิธีการแลกเปลี่ยนตัวเลือกไบนารี?

1. เลือกสินทรัพย์ เปอร์เซ็นต์ถัดจากสินทรัพย์จะเป็นตัวกำหนดความสามารถในการทำกำไร เปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้น – ผลกำไรของคุณก็จะยิ่งสูงขึ้นในกรณีที่ประสบความสำเร็จ

ตัวอย่าง. หากการเทรด $10 ที่มีความสามารถในการทำกำไร 80% ปิดด้วยผลลัพธ์ที่เป็นบวก $18 จะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณ $10 คือการลงทุนของคุณ และ $8 คือกำไร

ความสามารถในการทำกำไรของสินทรัพย์บางอย่างอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวลาหมดอายุของการซื้อขายและตลอดทั้งวันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาด

การซื้อขายทั้งหมดปิดด้วยความสามารถในการทำกำไรซึ่งระบุไว้เมื่อเปิดในกรณีที่การคาดการณ์ถูกต้อง
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
2. เลือกเวลาหมดอายุ

ระยะเวลาหมดอายุคือเวลาที่การซื้อขายจะเสร็จสมบูรณ์ (ปิด) และผลลัพธ์จะถูกสรุปโดยอัตโนมัติ

เมื่อสรุปการซื้อขายด้วยไบนารี่ออฟชั่น คุณจะกำหนดเวลาในการดำเนินการธุรกรรมได้อย่างอิสระ
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
3. กำหนดจำนวนเงินที่คุณจะลงทุน

จำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับการเทรดคือ $1 สูงสุด - $20,000 หรือเทียบเท่าในสกุลเงินบัญชีของคุณ IQ Option แนะนำให้คุณเริ่มต้นด้วยการซื้อขายขนาดเล็กเพื่อทดสอบตลาดและทำความสบายใจ
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
4. วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในแผนภูมิและคาดการณ์ของคุณ

เลือกตัวเลือกที่สูงขึ้น (สีเขียว) หรือต่ำกว่า (สีแดง) ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของคุณ หากคุณคาดว่าราคาจะสูงขึ้น ให้กด "สูงขึ้น" หากคุณคิดว่าราคาจะลดลง ให้กด "ลดลง"
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
5. รอให้การซื้อขายปิดเพื่อดูว่าการคาดการณ์ของคุณถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น จำนวนเงินลงทุนของคุณบวกกับกำไรจากสินทรัพย์จะถูกเพิ่มเข้าในยอดคงเหลือของคุณ ในกรณีที่เสมอกัน – เมื่อราคาเปิดเท่ากับราคาปิด – เฉพาะเงินลงทุนเริ่มต้นเท่านั้นที่จะคืนสู่ยอดคงเหลือของคุณ หากการคาดการณ์ของคุณไม่ถูกต้อง การลงทุนจะไม่ถูกส่งคืน

คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของคำสั่งซื้อของคุณได้ที่ The Trades
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
แผนภูมิแสดงเส้นสองเส้นที่ทำเครื่องหมายจุดตามเวลา เวลาซื้อคือเส้นประสีขาว หลังจากเวลานี้ คุณจะไม่สามารถซื้อออปชันสำหรับเวลาหมดอายุที่เลือกได้ เวลาหมดอายุแสดงด้วยเส้นทึบสีแดง เมื่อธุรกรรมข้ามเส้นนี้ ธุรกรรมจะปิดโดยอัตโนมัติและคุณจะรับผลกำไรหรือขาดทุนจากผลลัพธ์ คุณสามารถเลือกเวลาหมดอายุที่มีอยู่ หากคุณยังไม่ได้เปิดดีล เส้นสีขาวและสีแดงทั้งสองเส้นจะเคลื่อนไปทางขวาเพื่อกำหนดเส้นตายการซื้อสำหรับเวลาหมดอายุที่เลือก
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option

วิธีใช้แผนภูมิ ตัวบ่งชี้ วิดเจ็ต การวิเคราะห์ตลาด

แพลตฟอร์มการซื้อขาย Charts

IQ Option ช่วยให้คุณตั้งค่าล่วงหน้าทั้งหมดของคุณบนแผนภูมิได้โดยตรง คุณสามารถระบุรายละเอียดคำสั่งในช่องบนแผงด้านขวา ใช้ตัวบ่งชี้ และเล่นกับการตั้งค่าโดยไม่ละสายตาจากการเคลื่อนไหวของราคา
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
ต้องการแลกเปลี่ยนหลายตัวเลือกในแต่ละครั้งหรือไม่? คุณสามารถเรียกใช้แผนภูมิได้สูงสุด 9 แผนภูมิและกำหนดค่าประเภท: เส้น แท่งเทียน แท่ง หรือ Heikin-ashi สำหรับแผนภูมิแท่งและแท่งเทียน คุณสามารถตั้งค่ากรอบเวลาตั้งแต่ 5 วินาทีจนถึง 1 เดือนจากมุมล่างซ้ายของหน้าจอ

ตัวบ่งชี้

สำหรับการวิเคราะห์แผนภูมิเชิงลึก ให้ใช้ตัวบ่งชี้และวิดเจ็ต ซึ่งรวมถึงโมเมนตัม แนวโน้ม ความผันผวน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ปริมาณ ยอดนิยม และอื่นๆ IQ Option มีคอลเลกชันที่ดีของตัวบ่งชี้ที่ใช้มากที่สุดและจำเป็น ตั้งแต่ XX ถึง XX รวมกว่า XX ตัวบ่งชี้ทั้งหมด
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
หากคุณใช้ตัวบ่งชี้หลายตัว คุณสามารถสร้างและบันทึกเทมเพลตเพื่อใช้ในภายหลังได้

วิดเจ็ต

วิดเจ็ตสามารถช่วยคุณตัดสินใจครั้งใหญ่ได้ บนแพลตฟอร์ม คุณสามารถใช้วิดเจ็ตต่างๆ เช่น อารมณ์ของเทรดเดอร์ มูลค่าสูงและต่ำ การซื้อขายของบุคคลอื่น ข่าว และปริมาณ พวกเขาจะช่วยคุณตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option
การวิเคราะห์ตลาด

ไม่ว่าคุณจะซื้อขายออปชั่น ฟอเร็กซ์ หุ้น โลหะ หรือเงินดิจิทัล การรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจโลกเป็นสิ่งสำคัญ ที่ IQ Option คุณสามารถติดตามข่าวสารในส่วนการวิเคราะห์ตลาดโดยไม่ต้องออกจากห้องซื้อขาย เครื่องมือรวบรวมข่าวอัจฉริยะจะบอกคุณว่าเนื้อหาใดมีความผันผวนมากที่สุดในขณะนี้ และปฏิทินที่มีธีมจะช่วยให้คุณทราบว่าเมื่อใดคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการดำเนินการ
วิธีเข้าสู่ระบบและเริ่มซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นที่ IQ Option


คำถามที่พบบ่อย (FAQ)


เวลาใดดีที่สุดในการเลือกซื้อขาย?

เวลาการซื้อขายที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณและปัจจัยอื่น ๆ อีกสองสามประการ IQ Option ขอแนะนำให้คุณใส่ใจกับตารางเวลาของตลาด เนื่องจากการซ้อนทับกันของช่วงการซื้อขายในอเมริกาและยุโรปทำให้ราคามีไดนามิกมากขึ้นในคู่สกุลเงิน เช่น EUR/USD คุณควรติดตามข่าวการตลาดที่อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ที่คุณเลือก เป็นการดีกว่าที่จะไม่ซื้อขายเมื่อราคามีไดนามิกสูงสำหรับเทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์ซึ่งไม่ติดตามข่าวสารและไม่เข้าใจว่าทำไมราคาจึงผันผวน


ฉันสามารถซื้อออปชั่นได้กี่ตัวต่อการหมดอายุ?

เราไม่จำกัดจำนวนตัวเลือกที่คุณสามารถซื้อสำหรับการหมดอายุหรือสินทรัพย์ ข้อจำกัดเดียวคือในขีดจำกัดความเสี่ยง: หากเทรดเดอร์ได้ลงทุนเป็นจำนวนมากในสินทรัพย์ที่คุณเลือก จำนวนเงินที่คุณลงทุนจะถูกจำกัดโดยขีดจำกัดความเสี่ยงนี้ หากคุณทำงานในบัญชีด้วยเงินจริง คุณสามารถดูวงเงินลงทุนสำหรับแต่ละตัวเลือกบนแผนภูมิได้ คลิกที่ช่องที่คุณป้อนจำนวนเงิน


ราคาขั้นต่ำของตัวเลือกคืออะไร?

เราต้องการให้การซื้อขายสามารถใช้ได้กับทุกคน จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับเงื่อนไขการซื้อขายวันนี้สามารถดูได้จากแพลตฟอร์ม/เว็บไซต์การซื้อขายของบริษัท


กำไรหลังการขายและกำไรที่คาดหวังเป็นอย่างไร?

ทันทีที่คุณซื้อตัวเลือก Put หรือ Call ตัวเลขสามตัวจะปรากฏที่ด้านขวาบนของแผนภูมิ:

การลงทุนทั้งหมด: จำนวนเงินที่คุณลงทุนในข้อตกลง

กำไรที่คาดหวัง: ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของธุรกรรมหากแผนภูมิชี้ที่เส้นหมดอายุ จบลงตรงที่เดิมที่เป็นอยู่ตอนนี้

กำไรหลังการขาย: หากเป็นสีแดง แสดงว่าคุณจะสูญเสียยอดคงเหลือหลังการขายเป็นจำนวนเท่าใด หากเป็นสีเขียวแสดงว่าคุณจะได้กำไรหลังการขายเท่าไร

กำไรที่คาดหวังและกำไรหลังการขายเป็นแบบไดนามิก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงสถานการณ์ตลาดปัจจุบัน เวลาปิดการขายและราคาปัจจุบันของสินทรัพย์

นักเทรดหลายคนขายเมื่อพวกเขาไม่มั่นใจว่าการทำธุรกรรมจะให้ผลกำไรแก่พวกเขา ระบบการขายเปิดโอกาสให้คุณลดการขาดทุนจากตัวเลือกหนี้สงสัยจะสูญ


เหตุใดปุ่มขาย (ปิดตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า) ไม่ทำงาน

สำหรับตัวเลือก All-or-Nothing ปุ่มขายจะใช้งานได้ตั้งแต่ 30 นาทีจนถึงเวลาหมดอายุจนถึง 2 นาทีจนถึงวันหมดอายุ

หากคุณแลกเปลี่ยน Digital Options ปุ่มขายจะพร้อมใช้งานเสมอ
Thank you for rating.